System emerytalny

Emerytura – to jedna z najpowszechniej dyskutowanych kwestii. Jest to przedmiot konfliktów pomiędzy wieloma grupami społecznymi poprzez przedstawicieli różnych zawodów, przeciwstawnymi ugrupowaniami politycznymi, a także specjalistami ekonomicznymi. Są tacy, którzy proponują całkowitą zmianę obecnego systemu emerytalnego, są też tacy, którzy proponują jednak drobne reformy w systemie. Niektórzy twierdzą, że powinno się skrócić wiek emerytalny, inni, że go wydłużyć, a jeszcze inni kładą nacisk na wyrównanie wieku zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Emerytura dzieli się na trzy filar. Pierwszym podstawowym, który wiąże się z największymi kontrowersjami, są składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugim filarem są Otwarte Fundusze Emerytalne, a trzecim filarem są Indywidualne Konta emerytalne. Mamy też różne typy emerytur. Jest wśród nich emerytura indywidualna, w przypadku której jest to wypłacane dożywotnio z tego tytułu, że wpłacało się na fundusz ubezpieczeń społecznych. Jest też emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności, która gwarantuje otrzymywanie emerytury przez co najmniej dziesięć lat, a po śmierci emerytura przechodzi na osobę wcześniej wskazaną przez dotychczasowego beneficjenta emerytur. Jest też i emerytura małżeńska, która ma być otrzymywana po śmierci jednego ze współmałżonków. W przypadku emerytury małżeńskiej także jest opcja z gwarantowanym wcześniej okresem płatności. Innym znanym rodzajem emerytury jest emerytura pomostowa, którą wypłaca się w okresie między zakończeniem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego, ale dotyczy ona tylko określonego rodzaju zawodów, które odznaczają się określonym charakterem, tzw. grupa zawodów niebezpiecznych. Emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opiera się o tzw. system repartycyjny, który polega na tym, że emerytury są finansowane ze składek osób, które aktualnie pracują. Dlatego też sugeruje się wydłużanie wieku emerytalnego, gdyż mamy obecnie do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się, co nie sprzyja wypłacaniu wszystkich świadczeń. Jednak coraz więcej osób przeznacza swoje pieniądze na trzeci filar. Stanowić go mogą pracownicze programy emerytalne, dzięki którym można oszczędzać grupowo na swoją emeryturę. Można również odkładać na swoje Indywidualne Konto Emerytalne, dzięki czemu możemy oszczędzać swoje pieniądze na różne sposoby. Możemy gromadzić swoje środki na lokatach bankowych, ubezpieczeniach kapitałowych, czy funduszach inwestycyjnych. Można również inwestować na giełdzie i w ten sposób gromadzić swoje środki. Jest wiele ofert, które pomogą wybrać najlepsze indywidualne konta emerytalnego. Mogą nam w tym pomóc agencje ubezpieczeniowe oraz domy maklerskie. Innym pytaniem, które często się pojawia, jest także kwestia zakończenia naszej przygody z pracą, a więc kiedy można przejść na emeryturę. Jak zostało wcześniej wspomniane, są grupy zawodów, w których jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obecny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet, a 65 lat dla mężczyzn.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here