Zapłacić podatek

Początek roku oznacza, że już wkrótce zaczną do nas napływać druki od naszych pracodawców, u których wypracowaliśmy pewien dochód w ubiegłym roku. Trzeba będzie przeanalizować wszystkie rachunki za zeszły rok i zorientować się ile pieniędzy jesteśmy dłużni fiskusowi. W przypadku rozliczania podatku, ważne jest, aby to zadanie przekazać dobremu księgowemu lub zrobić to samemu bardzo dokładnie. Każda nawet najmniejsza pomyłka może sprawić, że zostaniemy wezwani do korekty zeznania podatkowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc tzw. pit można rozliczyć jednakowo w siedzibę urzędu skarbowego, do którego przynależymy, ale także przez internet, co jest o tyle łatwiejsze, że program do rozliczania pitów sam generuje liczby naszych dochodów. My więc nie musimy nic wpisać, bo informacje wyskakują automatycznie. Należy pamiętać, że w Polsce obecnie obowiązują dwa progi podatkowe w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby, które zarobiły poniżej określonej sumy, znajdą się w pierwszym progu, a ci, którzy zarobili więcej, znajdą się w drugim. Pierwszy próg odnosi się do stawki osiemnastoprocentowej, a drugi próg odnosi się do stawki trzydziestodwuprocentowej. Jeżeli zaś dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, to obowiązuje ją podatek liniowy, który wynosi w Polsce dziewiętnaście procent. To ile wyjdzie nam na zeznaniu podatkowym, jest też ważne pod kątem otrzymania zwrotu od podatku. Osobom, które nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku za dany rok, zostaną zwrócone fundusze, które były zmuszone te osoby zapłacić jako zaliczkę na podatek. Termin rozliczania upływa na przełomie maja i kwietnia. Można stawić się w Urzędzie Skarbowym osobiście, ale nie trzeba tego robić, jeśli wypełniło się formularz przez internet. Podatek należy przelać na konto urzędu skarbowego albo zapłacić osobiście. Jeżeli przysługuje nam zwrot podatku, to my musimy podać swoje dane do konta bankowego urzędu skarbowemu. Warto również zdobyć informację, kiedy zwrot podatku zostanie zrealizowany, aby przygotować się na to, że nasze konto zostanie zasilone pewną ilością gotówki. Jest także opcja wspólnego rozliczenia się, np. z małżonkiem albo z dziećmi. Aby rozliczyć się z dzieckiem, trzeba być jego opiekunem prawnym oraz być osobą stanu wolnego, tj. osobą niezamężną, wdowcem lub wdową albo osobą rozwiedzioną. Jeżeli natomiast podatnik chce się rozliczyć wraz ze swoim małżonkiem, to powinien spełniać takie warunki, jak np. mieszkanie przez sto osiemdziesiąt trzy dni w danym roku kalendarzowym w kraju – dotyczy to obydwu małżonków. Małżonkowie powinni posiadać także wspólnotę majątkową, być małżeństwem przez cały rok podatkowy, a także złożyć wcześniej do Urzędu Skarbowego oświadczenie, że spełnia się wszystkie podane warunki. W niektórych przypadkach przysługują także ulgi – np. ulgi na dzieci albo np. ulga po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest także możliwość podarowania jednego procenta od podatku na organizację pożytku publicznego, co oznacza, że pieniędzy nie pójdą do budżetu państwowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here