Emerytura - dobra zmiana?

Przejście na emeryturę jest dla każdego ważnym wydarzeniem w życiu. Niektórzy wyczekują na ten moment, aby być wolnym od codziennych obowiązków zawodowych. Wreszcie będą mogli znaleźć czas, żeby poświęcić go na realizację swojego hobby, albo zająć się wnukami. Inni odwlekają tę decyzję najdłużej jak się da. Szczególnie, jeżeli ich praca jest pasjonująca i przynosi niezłe dochody.

Ustawowe przepisy określają dokładnie kiedy emerytura może być przyznana. Zasadniczo wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Są jednak pewne grupy zawodowe, dla których przewidziano odstępstwa od tej reguły. Tak jest na przykład ze służbami mundurowymi.

Nie wszyscy korzystają z przysługujących im z racji wieku uprawnień. Niektóre osoby nie rezygnują z dotychczasowego zatrudnienia, zwłaszcza kiedy emerytura okaże się niezbyt wysoka. Na kwotę tego świadczenia ma wpływ okres zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych w tym czasie zarobków. Może więc okazać się korzystniejsze przedłużenie pracy o kilka lat. Przez to wzrośnie suma składek wpłacanych do ZUS-u i wydłuży się staż pracy.

Jeśli ktoś często zmienia miejsca pracy, powinien zadbać o dokładne udokumentowanie wszystkich okresów zatrudnienia. Są to zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy i kwestionariusze ZUS potwierdzające okresy wpłacania składek emerytalnych. Kiedy emerytura się zbliża warto zacząć kompletować wszystkie te dokumenty. Do nich można dołączyć kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych, które mogą być zaliczone do okresów bezskładkowych, a w konkretnych sytuacjach również składkowych.

Wiadomo, że świadczenie emerytalne przeciętnego pracownika jest o wiele niższe niż jego dotychczasowe zarobki. Dla poprawienia swojej sytuacji materialnej można próbować podjąć jakieś dodatkowe zajęcie. Dotychczasowe przepisy zezwalają na to, ale podają też kiedy emerytura może być procentowo pomniejszona albo całkowicie zawieszona. Zależy to od wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia. Warto więc przyjąć taki rodzaj lub wymiar pracy, za którą wynagrodzenie nie przekroczy ustawowych limitów. W sumie i tak jest to opłacalne.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest zastanowić się, kiedy emerytura będzie dobrym rozwiązaniem w konkretnej sytuacji życiowej. Niektóre kobiety chętnie rezygnują z pracy zawodowej już z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Z radością poświęcają swój wolny czas na opiekę nad wnukami, pomagając w ten sposób swoim dorosłym, pracującym dzieciom. Inne panie lubią spożytkować wolne od obowiązków zawodowych chwile, na zajęcia rekreacyjne, czytanie książek albo spotkania w klubach seniora. Mężczyźni na ogół niechętnie przechodzą na emeryturę. Trudno im wyobrazić sobie życie bez codziennego wyjścia do firmy lub biura. Ale gdy nadejdzie czas, kiedy emerytura stanie się już faktem – w sumie są z tego zadowoleni. Mogą wówczas na przykład przeprowadzić długo odwlekany remont mieszkania, pojechać na ryby, majsterkować, czy uprawiać zaniedbaną z powodu braku czasu działkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here